VERKENNING..|. GEMEENTE..|. STUWWAL..|. BRONNEN..|. NATUURWAARDEN..

 

HOLLANDSCH-DUITSCH GEMAAL    TERUG TERUG

Het Hollandsch - Duitsch gemaal

Het "Hollandsch-Duitsch gemaal" regelt de waterafvoer van ongeveer 6.500 hectare Nederlands en 10.000 hectare Duits polderland.

Zonder bemaling zou een groot deel van dit gebied veelvuldig onder water staan.

Het gemaal maakt tevens deel uit van de hoofdwaterkering en beschermt het achterland tegen hoogwater in de Waal.

Het Hollandsch-Duitsch gemaal, gebouwd in 1932 naar een ontwerp van architect Granpé Molière, werd tussen 1997 en 1999 zeer grondig gerenoveerd.

De cultuurhistorische waarde van het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, bleef bij de renovatie volledig behouden.
De technische installatie is met de renovatie geheel vernieuwd en gemoderniseerd.
De vrije afvoer en de bemaling worden nu automatisch geregeld.

Het Hollandsch-Duitsch gemaal

Tijdens de renovatie is tevens de historische ecologische verbinding tussen Waal en de polder hersteld.

De vernieuwing van het gemaal kwam tot stand met steun van de Europese Unie, het Land Nordrhein-Westfalen, de provincie Gelderland en De Gelderse Poort.